Giáo dục vừa là chìa khóa, vừa là đòn bẩy để mở cửa và thúc đẩy sự phát triển của một đất nước. Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, trong đó chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục là khâu then chốt”. Đặc biệt, trong năm học 2017 – 2018 bậc học mầm non tập trung triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, bổ sung, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

            Lấy trẻ làm trung tâm là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ và vai trò của giáo viên trong trường mầm non. Quan điểm này định hướng cho giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non, trong đó hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ lứa tuổi mẫu giáo.

            Trẻ nhỏ có mong muốn tự nhiên là được cảm nhận và khám phá một cách tích cực về thế giới. Quá trình học hỏi, khám phá của trẻ diễn ra thông qua nhiều hoạt động, trong đó hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất quan trọng.Vui chơi không chỉ giúp trẻ giải trí, thư giãn mà còn giúp trẻ cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng. Tất cả trò chơi đều có tiềm năng hỗ trợ cho việc học của trẻ. Đặc biệt đối với việc cho trẻ chơi ở các góc có vai trò rất quan trọng, sự đa dạng các góc cho trẻ hoạt động trong cùng một thời điểm có ý nghĩa giúp trẻ có thể “chơi mà học, học bằng chơi”, trẻ có nhiều cơ hội để thực hành và học hỏi, có nhiều lựa chọn, có thể thực hiện theo hứng thú của mình, tất cả trẻ không phải làm cùng một việc trong cùng một thời điểm, giáo viên có thể sử dụng các góc chơi để hỗ trợ cho kế hoạch dạy và học, giáo viên có thể hỗ trợ từng cá nhân trẻ và từng nhóm nhỏ.

Tuy nhiên qua thực tiễn làm công tác quản lý tôi nhận thấy giáo viên chưa hiểu rõ quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là như thế nào. Giáo viên còn lúng túng khi tổ chức hoạt động vui chơi, đặc biệt là hoạt động chơi ở các góc. Đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu mở cho trẻ chơi còn nghèo nàn, giáo viên thường tổ chức cho trẻ chơi tự do, chưa đặt ra mục đích, nội dung cụ thể cho trẻ, hay thường bắt trẻ vào góc chơi mà trẻ không thích. Nhưng đối với trẻ mẫu giáo vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ, là phương tiện giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ, ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm, nhận thức và hành vi đạo đức của trẻ. Chính vì thế, để giúp giáo viên hiểu rõ và thấu đáo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng vào công tác giảng dạy của mình đạt hiểu quả cao, đặc biệt là tạo ra môi trường chơi hấp dẫn, lôi cuốn trẻ. Do đó, tôi đưa ra một số biện pháp như sau:

            Biện pháp1: Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các chuyên đề.

            Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đó là một nhiệm vụ xuyên suốt cần phải làm đối với ban giám hiệu, đặc biệt là người làm công tác chuyên môn như tôi. Năm học này Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung, đòi hỏi ban giám hiệu cũng như giáo viên phải nghiên cứu, học tập để áp dụng vào thực tiễn. Vì vậy, ngay từ đầu năm học phòng Giáo dục Ninh Hòa đã mở lớp bồi dưỡng về chuyên môn cho cán bộ quản lý cũng như giáo viên; tuy nhiên, để giúp cho giáo viên hiểu được thấu đáo hơn chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung thì tôi đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm học định hướng sẽ sinh hoạt chuyên môn như thế nào? Tổ chức các chuyên đề gì? Để giúp giáo viên hiểu rõ hơn chương trình đổi mới hiện nay. Mặt khác tôi còn nắm bắt xem giáo viên hiểu biết đến đâu để tiếp tục bồi dưỡng họ, họp tổ chuyên môn để tìm hiểu xem các giáo viên cần bồi dưỡng những chuyên đề nào trong năm học này.

            Sau khi tìm hiểu và tiếp thu ‎ý kiến tôi đã xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt chú ý đến hoạt động giáo viên tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc. Qua sinh hoạt chuyên môn tôi đã mạnh dạn thay đổi hình thức sinh hoạt bằng cách cho giáo viên nêu lên những vấn đề, những thắc mắc về chuyên môn chưa hiểu để bộ phận chuyên môn giải đáp hoặc ban giám hiệu nhà trường sẽ đặt ra những câu hỏi, những vấn đề như: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là như thế nào?”, “Thiết kế, xây dựng các góc hoạt động như thế nào là phù hợp?”…Có như vậy sẽ có sự tương tác tích cực từ hai phía, giữa giáo viên và ban giám hiệu nhà trường giúp giáo viên nắm rõ và nâng cao chuyên môn còn nhà trường hiểu được giáo viên nắm bắt chuyên môn đến đâu để kịp thời bồi dưỡng.

            Để thực sự giáo dục trẻ theo phương chăm “Chơi mà học, học bằng chơi” đòi hỏi chúng ta phải xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Để xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tốt, bản thân tôi phải tham khảo tài liệu, học tập đơn vị bạn từ đó qua sinh hoạt chuyên môn tôi đã giúp giáo viên hiểu được môi trường vật chất là gì? Làm sao để tạo được môi trường vật chất phong phú và thuận tiện? Môi trường xã hội là gì? Môi trường xã hội tốt là môi trường có những mối quan hệ và tương tác tích cực giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với người lớn, giữa trẻ với trẻ như: yêu thương, tôn trọng, an toàn, cởi mở, tin tưởng, khoan dung, đáp ứng yêu cầu chính đáng. Giáo viên tạo được môi trường xã hội tốt sẽ khuyến khích trẻ tự trọng, được tôn trọng, sáng tạo, tự tin, tự lực, năng động/ ứng biến, hợp tác, chia sẻ.

            Đối với việc triển khai chuyên đề, tôi đã phân chia cụ thể từ đầu năm học, chuyên đề nào do tổ nào phụ trách và các tổ trưởng có nhiệm vụ phân công giáo viên, bồi dưỡng cho giáo viên tổ chức, điều đó giúp giáo viên có sự chuẩn bị, nghiên cứu trước hoạt động mà mình tổ chức; Sau khi tổ chức cho giáo viên thảo luận, trao đổi, phân tích để chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại của hoạt động đó, có điểm gì mới so với các hoạt động trước kia. Từ đó, tôi sẽ tổng hợp ý ‎ kiến và chỉ rõ cho giáo viên hiểu sâu hơn về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm hiện nay, đồng thời khuyến khích, động viên giáo viên và tạo điều kiện cho giáo viên mạnh dạn, tích cực, sáng tạo và linh hoạt hơn trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt là tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc.

            Thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề tôi thấy giáo viên nắm bắt chuyên môn rất vững vàng.

            Biện pháp 2: Bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên thiết kế, xây dựng các góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  

            Nếu môi trường không được sắp xếp hợp lý trẻ sẽ hoạt động không thoải mái, các góc nhốn nháo…dẫn đến chất lượng giờ hoạt động góc không hiệu quả. Để tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc đạt hiệu quả cao, đòi hỏi giáo viên phải hiểu và thiết kế, xây dựng góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

            Trước tiên, tôi giúp giáo viên hiểu được tầm quan trọng của các góc hoạt động. Sự đa dạng của các góc cho trẻ hoạt động trong cùng một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng giúp trẻ có thể “Chơi mà học, học bằng chơi”; trẻ có nhiều cơ hội để thực hành và học hỏi; trẻ có nhiều lựa chọn; trẻ có thể thực hiện theo hứng thú của mình; tất cả không phải làm cùng một việc trong cùng một thời điểm; giáo viên có thể sử dụng các góc chơi để hổ trợ cho kế hoạch dạy và học; giáo viên có thể hổ trợ cho từng cá nhân trẻ và từng nhóm trẻ.

            Khi áp dụng vào thiết kế và xây dựng góc hoạt động tôi giúp giáo viên hiểu được những việc mình cần phải làm:

            + Xác định số lượng và loại hình các góc hoạt động phù hợp với không gian lớp học và số lượng trẻ trong lớp mình phụ trách.

            + Khởi đầu tốt là có ít nhất năm góc trong lớp, thường là các góc chơi đồ chơi và xếp hình, xây dựng, đóng vai, tạo hình, sách truyện. Song cũng có thể mở ra góc hoạt động theo yêu cầu của trẻ. Giáo viên xác định góc hoạt động chính đối với mỗi góc hoạt động.

            + Đặt các góc có hoạt động ồn ào gần nhau, các góc có hoạt động yên tĩnh gần nhau; xác định các đồ nội thất, đồ chơi, vật liệu liên quan đến các hoạt động giáo dục mà giáo viên muốn thực hiện trong mỗi góc hoạt động. Các tài liệu cung cấp cho góc hoạt động nên có cấu trúc mở và trẻ có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

            + Trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, các góc hoạt động chính được duy trì thường xuyên, trẻ không cần phải di chuyển hoăc đóng lại vì thế giáo viên cần suy nghĩ cẩn trọng về việc bố trí các góc này. Việc sắp xếp góc phải rất linh hoạt để có thể sắp xếp lại.

            + Giới hạn không gian: chiếu, giá, đồ dùng. Nhiều góc sẽ ở trong phòng, nhiều góc sẽ ở ngoài trời (Hình ảnh tạo môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời). Có đồ chơi, học liệu đặc trưng cho từng góc.

            + Các góc phải được bày biện hấp dẫn. Chắc chắn rằng sự di chuyển qua lại trong phòng hay ngoài trời đều phải hạn chế tối đa sự cản trở; đảm bảo rằng trẻ có thể di chuyển dễ dàng giữa các góc mà không va chạm vào nhau hoặc vấp ngã hay va chạm vào đồ vật.

            + Không gian để chơi và di chuyển xung quanh: cần giới hạn số trẻ trong những không gian nhỏ  

            Biện pháp 3: Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên thu thập nguyên vật liệu và đổi mới cách làm đồ dùng đồ chơi.

            Việc thiết kế, xây dựng các góc hoạt động có phù hợp, sáng tạo đến đâu nhưng bên trong các góc hoạt động không có những học liệu và phương tiện phù hợp, ít phong phú thì cũng sẽ hạn chế rất nhiều đến hoạt động chơi của trẻ. Vì học liệu và phương tiện trong góc hoạt động có vai trò hổ trợ giáo viên lập kế hoạch cho trẻ, khuyến khích trẻ tham gia, làm phong phú hoạt động chơi và học của trẻ. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học tôi đã hướng dẫn, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch thu thập học liệu, nguyên vật liệu phù hợp đặc trưng của góc, của chủ đề từ đầu năm đến cuối năm.

Đồng thời giúp giáo viên biết chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu an toàn, có kích thước, trọng lượng, chất liệu, kết cấu phù hợp với thể chất và tâm lý‎ của trẻ. Việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi thuận tiện cũng rất cần thiết đối với trẻ, vì vậy giáo viên cần phải sắp xếp đồ dùng đồ chơi, học liệu ở nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất. Không cất đồ chơi vào tủ để trưng bày, vào túi để cho mới; không treo lên cao, dán lên tường quá tầm của trẻ; không chồng chất đồ chơi lên nhau; không để ở nơi bẩn, tối tăm.

            Hơn thế nữa, tôi còn khuyến khích giáo viên đổi mới cách làm đồ dùng, đồ chơi cũng như nội dung chơi ở hoạt động góc qua sách báo, mạng internet, tivi để tìm ra cách làm mới phù hợp với việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ. Bên cạnh đó, tôi phát động hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường mỗi giáo viên tham gia dự thi 2 bộ/ năm, đây là sân chơi bổ ích giúp giáo viên nâng cao tay nghề và trao đổi kinh nghiệm về cách làm đồ dùng đồ chơi với đồng nghiệp (Hình ảnh làm đồ dùng đồ chơi tự tạo của giáo viên)

            Ngoài ra, tôi còn khuyến khích giáo viên đặc biệt quan tâm đến sản phẩm mà cô và trẻ tạo ra, chú ‎ý để tìm ra các phương pháp vừa giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng vừa giúp trẻ hoạt động sáng tạo, an toàn. Đồng thời, giúp giáo viên sử dụng sản phẩm làm ra một cách có hiệu quả, có thể sử dụng nó vào hoạt động khác hoặc sử dụng vào góc chơi khác. Sử dụng sản phẩm trước làm tiền đề cho hoạt động sau. Ví dụ: Góc tạo hình trẻ làm hoa có thể để vào góc xây dựng để trẻ chơi xây vườn hoa; góc tạo hình trẻ tô màu các con vật có thể để vào góc học tập cho trẻ chọn con vật có cùng đặc điểm hoặc làm bộ sưu tập động vật sống dưới nước/trong nhà…

            Biện pháp 4: Bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên sử dụng các góc hoạt động hợp lí đạt hiệu quả cao.

            Trong những năm qua tôi thấy việc tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc của giáo viên còn rất gò bó, áp đặt trẻ. Vì thế, tôi luôn trăn trở tìm kiếm tài liệu, sách hướng dẫn tổ chức cho trẻ chơi ở các góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Sau khi tìm hiểu thấu đáo, tường tận tôi đã hướng dẫn giáo viên làm một số việc cần thiết để giúp trẻ tham gia vào các góc hoạt động tích cực và hứng thú nhất.

            Giáo viên cần phải hướng dẫn trẻ tự chọn góc hoạt động. Với trẻ lớn: Giáo viên hỏi cả lớp xem trẻ thích chơi ở góc nào: Ai thích chơi ở góc đóng vai? Ai thích chơi ở góc xây dựng?...; cho trẻ vào chơi ở từng góc theo ý thích; nói với trẻ rằng trẻ có thể chơi lần lượt 2-3 góc trong buổi sáng. Với trẻ nhỏ: Giáo viên hỏi từng trẻ hoặc dắt trẻ tới từng góc chơi để hỏi xem trẻ có thích chơi ở đó không và cùng chơi ở góc trẻ thích.

            Trong tuần đầu, giáo viên cần đến từng góc và nói với trẻ rằng: chỉ vài phút chơi nữa thôi, sau đó trẻ phải dọn học liệu gọn gàng. Có thể yêu cầu trẻ trong mỗi góc dừng lại và dọn dẹp góc để đến góc chơi khác. Trong những tuần tiếp theo, giáo viên cho trẻ tự chọn góc chơi riêng, tự quyết định khi nào muốn chuyển đến một góc chơi khác. Giáo viên cần mở thêm các góc hoạt động trong lớp và ngoài trời. Lưu ý, để biết trẻ có tham gia đầy đủ các góc giáo viên cần theo dõi sử dụng bảng hoặc giấy để ghi lại góc trẻ đã đến tham gia và các hoạt động mà trẻ hoàn thành.

            Ngoài ra, tôi còn giúp giáo viên biết cách hổ trợ trẻ tham gia hoạt động ở một góc theo những cách sau:

            - Giáo viên cho trẻ sử dụng học liệu mở: Học liệu mở là học liệu có thể dùng theo nhiều cách khác nhau. Học liệu mở cho phép trẻ tham gia và làm những việc khác nhau.

            - Giáo viên hổ trợ trẻ hoạt động trong góc bằng cách: Đi đến từng góc, dành thời gian để gợi ý những cách khác nhau khi sử dụng vật liệu, khi chơi; Di chuyển quanh phòng để quan sát những gì đang xảy ra ở các góc, tương tác hoặc làm việc với từng trẻ hoặc trong nhóm nhỏ; kích thích trẻ suy nghĩ và mở rộng trình độ chơi của trẻ đến một cấp độ cao hơn.

            - Giáo viên thay đổi vật liệu trong các góc thường xuyên để khuyến khích, thu hút trẻ tham gia vào hoạt động và tương tác với những người khác; giáo viên thêm vật liệu mới để đáp ứng với những tình huống mà trẻ tham gia vào, thêm vật liệu phức tạp hơn để trẻ được khám phá theo ý thích của mình hơn nữa.

            - Giáo viên sử dụng các góc hoạt động trong một ngày: Trước khi chơi giáo viên giới thiệu những kiến thức, kỹ năng mới, sau đó trong suốt thời gian chơi trẻ sẽ có cơ hội thực hành, áp dụng và mở rộng; Trong khi chơi, trẻ sẽ sử dụng tất cả các góc, đôi khi giáo viên yêu cầu trẻ thay đổi góc với nhau (Hình ảnh trẻ chơi, hoạt động ở các góc)

            Biện pháp 5: Hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên trong việc phối hợp với phụ huynh tìm kiếm nguyên liệu và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi ở các góc.

            Không ai có thể hiểu rõ một đứa trẻ tốt hơn gia đình trẻ. Cha mẹ là những người có thể hổ trợ trẻ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Khi cha mẹ được trang bị những kiến thức, kỹ năng và cam kết áp dụng những thực hành tích cực. Trường mầm non muốn thực hiện mục tiêu chăm sóc và giáo dục trẻ phát triển toàn diện cần phải dựa vào gia đình, phối hợp chặt chẽ với gia đình.

            Ngày nay, trường mầm non đang thực hiện đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Điều này có ‎ nghĩa muốn đạt được mục tiêu chương trình giáo dục trẻ mầm non cần giúp cha mẹ hiểu và thực hiện tốt việc chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

            Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phối hợp với phụ huynh trong chương trình mới hiện nay. Vì vậy tôi đã hướng dẫn và giúp giáo viên hiểu rằng phải giao tiếp tốt, tạo mối quan hệ tốt với cha mẹ để cha mẹ hổ trợ đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả tốt. Mỗi giáo viên điều có một cách giao tiếp tiếp cận phụ huynh khác nhau nhưng tôi luôn giúp giáo viên hiểu rằng cần phải luôn tôn trọng và chấp nhận tất cả cha mẹ trẻ, không ác cảm định kiến; luôn chào đón và tạo mọi điều kiện để cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp; có thái độ thân thiện chân thành, nhạy cảm, khôn khéo và đa dạng các hình thức giao tiếp.

            Và để việc phối hợp với phụ huynh tìm kiếm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ ở các góc đạt hiểu quả, điều trước tiên giáo viên nên làm sao cho cha mẹ trẻ hiểu giá trị của việc chơi, giá trị của các hoạt động góc khác nhau ở trẻ, vai trò của giáo viên và cha mẹ hổ trợ trẻ trong việc học.

Ví dụ: Giáo viên có thể làm áp phích, trưng bày sản phẩm trẻ tự làm bằng các nguyên vật liệu mở, hình ảnh trẻ đang làm đồ chơi…điều này đã giúp phụ huynh hiểu được trẻ học gì ở trường và cha mẹ hổ trợ những gì.

            Không những vậy tôi còn hướng dẫn giáo viên để phối hợp tốt với cha mẹ trẻ cần lập một kế hoạch cụ thể, rõ ràng: cần cha mẹ hổ trợ gì? Hổ trợ như thế nào? Hổ trợ vào thời gian nào? Với tất cả các chủ đề trong năm học.

            Đặc biệt sau khi đóng chủ đề giáo viên cần mời một số cha mẹ trẻ tham gia vào hoạt động này để cho phụ huynh thấy được thành quả học tập của con mình cũng như những đóng góp của chính mình.

            Ngoài ra, giáo viên cần phải treo sản phẩm sau khi trẻ làm với những nguyên vật liệu trẻ cùng cha mẹ sưu tầm được ra trước lớp để cha mẹ xem tình hình học tập của con mình, nhận thấy được sự tiến bộ của con mình mỗi ngày.

            Điều đó đã giúp phụ huynh tích cực hơn trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu cho lớp và tham gia làm đồ dùng cùng cô và trẻ đạt hiệu quả cao.

            HIỆU QUẢ

         * Đối với giáo viên: Biết lập kế hoạch giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; nắm chắc được nội dung, phương pháp và tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc linh hoạt, sáng tạo; biết thiết kế môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động phong phú, đa dạng, có tính mở, linh hoạt; tận dụng được các nguyên vật liệu phế thải cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi đẹp, phong phú; giáo viên đã biết giúp trẻ tham gia hoạt động trong góc tự nguyện, tự chọn góc chơi, không can thiệp nhiều vào quá trình chơi của trẻ. Kết quả kiểm tra chuyên đề, kiểm tra giáo viên tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc kết quả 100% giáo viên đạt khá tốt trở lên.

           * Đối với trẻ: 100% trẻ tham gia tích cực vào các góc hoạt động; trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, tích cực hoạt động tập thể, biết thể hiện tình cảm, linh hoạt trong xử lý các tình huống, trong khi chơi có thái độ tự giác, tự phân vai chơi và hiểu được nhiệm vụ của mình. Trẻ biết sưu tầm nguyên vật liệu và tự làm những đồ dùng đồ chơi đẹp, sáng tạo.

         * Đối với phụ huynh : Nhiệt tình trong việc cung cấp các nguyên vật liệu, sách báo cho lớp, nhà trường. Tham gia cùng với giáo viên chủ nhiệm các lớp làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho dạy và học của giáo viên và trẻ.

            Ý NGHĨA

            Trong năm học này việc tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, bổ sung; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi chọn đề tài này đã giúp giáo viên hiểu rõ hơn về quan điểm tiếp cận này. Hơn nữa, đã giúp giáo viên biết cách vận dụng vào việc lập kế hoạch, thiết kế xây dựng được các góc phù hợp, linh hoạt, mang tính mở. Giáo viên xác định được và thỏa mãn những hứng thú, hiểu biết, ý kiến và kỹ năng của trẻ nhằm mở rộng việc học tập cho từng trẻ; cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội khác nhau để học và diễn đạt những gì trẻ biết và hiểu; sử dụng các câu hỏi để tìm hiểu thông tin và giúp trẻ tăng cường khả năng diễn đạt; tương tác tích cực giữa nhà trường-gia đình-cộng đồng trong tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc nói riêng và trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung tại trường.

            Chính vì vậy việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của trường đạt hiệu quả, phát triển toàn diện phù hợp với từng cá nhân trẻ, đạt được mục tiên giáo dục đã đề ra.

HÌNH ẢNH TẠO MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

NĂM HỌC 2017-2018

 

HÌNH ẢNH LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỰ TẠO CỦA GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

HÌNH ẢNH TRẺ CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

NĂM HỌC 2017 – 2018