Trường mầm non Ninh Phú tổ chức cho các cháu 5-6 tuổi tham quan trường tiểu học