Sáng ngày 04/01/2020Trường mầm non Ninh Phú tổ chức chuyên đề Phát triển nhận thức cho toàn thể giáo viên tham dự và thảo luận về chuyên môn

Chủ điểm: Thế giới thực vật

Đề tài: NB-PB To Nhỏ

Giáo viên: Trần Như Mỹ Anh

Độ tuổi: 25-36 tháng