Sáng ngày 02/11/2019 Trường mầm non Ninh Phú tổ chức chuyên đề Phát triển thể chất  cho toàn thể giáo viên tham dự và thảo luận về chuyên môn

Chủ điểm: Gia đình

Đề tài: Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng

Giáo viên: Lê Thị Ngọc Huyền

Độ tuổi: 5-6 tuổi