Chiều ngày 30/11/2019 chi bộ trường Mầm non tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Bích Nhi