Nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 Liên đoàn lao động thị xã Ninh Hòa đẫ tổ chức hội thao 

Các đoàn viên công đoàn trường mầm non Ninh Phú cũng đã háo hức tham gia các hoạt động của hội thao