KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG MẦM NON NINH PHÚ

GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 VÀ TẦM NHÌN 2020

 

            Trường Mầm non Ninh Phú được thành lập năm 1993 tên ban đầu là trường mẫu giáo Ninh Phú. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2011 trường được chuyển sang trường công lập theo quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa. Trường tọa lạc tại thôn Hội Phú Bắc 1 xã Ninh Phú.

            Trong 20 năm qua trường luôn phấn đấu vượt mọi khó khăn đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã giữ vững đang phấn đấu sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh xã Ninh Phú. Trường phát triển 7 lớp với 232 học sinh, tổng số cán bộ giáo viên nhân viên trường là 22 người. Trong đó: BGH 02; GV 12; NV 8. Trong nhiều năm liền trường đạt được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Kế hoạch phát chiến lược nhà trường trong giai đoạn 2013 - 2018 và tầm nhìn 2020 nhằm làm rõ định hướng, xác định mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng trường; của hiệu trưởng và hoạt động của ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường mầm non Ninh Phú là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính Phủ về đổi mới giáo dục mầm non; Chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa. Để tiếp tục xây dựng trường vững mạnh, hướng đến trường đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2015, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới hiện nay.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.

1. Đặc điểm tình hình.

            Trường mầm non Ninh Phú có 03 điểm trường, có đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo điều lệ trường mầm non, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường tương đối đầy đủ. Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý đã tạo được mối quan hệ, đoàn kết trong nội bộ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

            Đời sống kinh tế của phụ huynh đa số sống bằng nghề nông, do địa thế là vùng trũng nên mùa mưa thường bị ngập úng, mất mùa (95% dân trong xã đủ ăn, 5% sống nghề biển đời sống còn bấp bênh).

            Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm đến công tác giáo dục, phối hợp với nhà trường làm tốt công tác vận động trẻ ra lớp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hổ trợ vật chất và tinh thần động viên cho nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng năm học.

a. Điểm mạnh.

- Trường có uy tín đối với lãnh đạo địa phương và phụ huynh học sinh.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt đạt chuẩn và trên chuẩn (có 5 đại học, 7 cao đẳng; 04 trung cấp) giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.

- Cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác tham mưu, có tầm nhìn sát với thực tế, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, mếm trẻ, gắn bó với nhà trường, đoàn kết, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, mong muốn nhà trường ngày càng phát triển.

b. Điểm yếu.

- Phó hiệu trưởng mới bổ nhiệm nên kinh nghiệm quản lý và công tác tham mưu cho các cấp còn hạn chế. Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên.

- Một bộ phận nhỏ giáo viên - nhân viên năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyên môn còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, hiện đại. Một số phòng học xuống cấp, phòng chưa đúng quy cách, bàn nghế còn như hỏng. Chưa đầy đủ các phòng chức năng, các điểm lẽ đồ chơi ngoài trời quá ít, tường rào còn tạm bợ.

- Là vùng trũng và vùng ven biển nên điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của phụ huynh còn nhiều khó khăn, một bộ phận dân cư chưa thật sự quan tâm đến con em mình do vậy có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

c. Cơ hội.

- Từ đề án phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi trường được cấp phát một số đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy và học cũng như xây dựng 02 phòng học và 02 phòng chức năng.

- Trường được chuyển sang công lập nên chế độ của giáo viên, nhân viên được đãi ngộ.

- Các cháu được hưởng chế độ hổ trợ ăn trưa từ chế độ chính sách của nhà nước là vùng trũng biên giới biển.

d. Thách thức.

- Đời sống của phụ huynh ở nông thôn còn khó khăn nên việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục cho trường mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tu sữa cơ sỏ vật chất chưa cao.

- Cha mẹ và xã hội đòi hỏi chất lượng giáo dục ngày càng cao để đáp ứng trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đáp ứng ngang tầm với hội nhập.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Số học sinh tăng về số lượng và chất lượng giáo dục, đạt giải các hội thi ở các cấp.

2. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Tập trung bồi dưỡng những giáo viên lớn tuổi và giáo viên mới vào ngành trong công tác chuyên môn.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên.

- Ứng dụng công nghệ thông thông tin trong dạy - học và trong công tác quản lý.

- Áp dụng các chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên mầm non vào đánh giá xếp loại giáo viên, hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

II. XÁC ĐỊNH, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.

1. Tầm nhìn.

- Một ngôi trường uy tín, thân thiện, chất lượng, là nơi địa phương và phụ huynh tin cậy, yên tâm gửi gấm niềm tin chăm sóc giáo dục trẻ. Đây là một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khác vọng vươn lên.

2. Sứ mệnh.

- Tạo dựng được môi trường vui chơi, học tập có nề nếp, có chất lượng với phương chăm “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Tạo điều kiện cho trẻ phát triển một cách toàn diện.

3. Gía tri. Trường mầm non Ninh Phú

- Tinh thần trách nhiệm, đoàn kết         

- Mẫu mực

- Nhạy bén

- Năng động, sáng tạo

- Phù hợp

III. XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC.

1. Mục tiêu chung.

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng để đảm bảo yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Mục tiêu cụ thể.

a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên;

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý - giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 95%;

- Giáo viên sử dụng thành thạo vi tính;

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 40%.

- 100% Cán bộ - giáo viên có trình độ chuẩn và trên 70% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt trình độ trên chuẩn;

b. Học sinh.

- Điều tra, rà soát huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đến năm 2015 có 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, có 80% trẻ 3-5 tuổi ra lớp, và 12% trẻ từ 0-2 tuổi ra lớp.

- Thực hiện nhiều biện pháp để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ đến năm 2018 tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 5%..

- Các cháu được trang bị một số kỷ năng sống cơ bản, mạnh dạn giao tiếp với bạn bè và người lớn, biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn, tích cực tự giác tham gia vào các hoạt động.

c. Cơ sở vật chất.

     Làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục để:

Mở rộng diện tích nhà trường;

Xây dựng mới một số phòng học và các phòng chức năng;

Trang bị các trang thiết bị phục vụ dạy - học và làm việc đạt chuẩn;

Trang bị đủ bàn ghế các phòng làm việc và phòng chức năng;

Xây dựng khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh-sạch-đẹp”.

     Đến năm 2020 trường giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ I.

3. Phương châm.

            “Uy tín, chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”.

IV. GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi, có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết với nghề, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

+ Phát huy vai trò tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng;

+ Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Tổ chức tốt các chuyên đề;

+ Thường xuyên dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm;

+ Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một cách khoa học có tầm nhìn dài hạn.

            Người thực hiện: Ban giám hiệu tổ trưởng chuyên môn.

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

* Chăm sóc.

+ Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ đúng định kỳ và có kế hoạch để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ xuống dưới 5%;

+ Quản lý tốt chất lượng bữa ăn hằng của trẻ;

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ;

+ Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường;

+ Truyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho cha mẹ trẻ.

* Giáo dục.

+ Thực hiện đủ, đúng chương trình theo quy định từng độ tuổi, tăng cường các hoạt động cho trẻ tiếp cận công nghệ thông tin;

+ Tăng cường giáo dục kỷ năng sống cho trẻ;

+ Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt hàng ngày.

            Người phụ trách: Ban giám hiệu - giáo viên - Y tế - Nhóm công nghệ thông tin trường.

3. Xây dựng văn hóa nhà trường.

+ Xây dựng trường học văn hóa: Khung cảnh sạch, đẹp - nề nếp tốt - Chất lượng cao;

+ Nhà giáo mẫu mực: Phẩm chất tốt - chuyên môn giỏi - phong cách đẹp;

+ Học sinh tích cực: Ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng, học giỏi, lối sống đẹp.

+ Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Xây dựng quan cảnh sư phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa, an toàn;

+ Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo nề nếp làm việc, học tập, hội họp khoa học có hiệu quả;

+ Luôn nêu cao ý thức giữ gìn tật tự, vệ sinh nơi công cộng; Nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ, thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường. Có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ của công. Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện không lành mạnh và phòng chống các tệ nạn xã hội, phong tục lạc hậu…

            Người phụ trách: Ban giám hiệu - giáo viên - Nhân viên.

3. Đổi mới công tác quản lý.

+ Đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học, tập trung vào nội dung tư vấn và thúc đấy;

+ Đổi mới công tác thi đua khen thưởng;

+ Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, vận động linh hoạt công nghệ thông tin vào công tác quản lý;

+ Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, gương mẫu tận tụy với nghề. Luôn nêu cao ý thức tự học tự rèn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nề nếp làm việc khoa học, lối sống lành mạnh, ứng sử giao tiếp văn hóa, được phụ huynh và học sinh tin tưởng.

            Người phụ trách: Ban giám hiệu

4. Huy động nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.

+ Tích cực công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp để đầu tư xây dựng khuôn viên nhà trường, các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng và nâng cấp các công trình phụ;

+ Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để thực hiện sửa chữa nhỏ, mua sắm bổ sung các trang thiết bị dạy, học và đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

+ Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học, phân loại các đồ dùng hư hỏng để có kế hoạch mua sắm, sữa chữa bổ sung.

            Người phụ trách: Ban giám hiệu - Công đoàn - Kế toán -  Đoàn thanh niên - Ban chấp hành cha mẹ học sinh

5. Quan hệ tốt với cộng đồng.

Quan hệ tốt với lãnh đạo, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, phụ huynh học sinh, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để hổ trợ cho trường thực hiện tốt kế hoạch.

            Người thực hiện: Ban giám hiệu - giáo viên - nhân viên.

V. Tổ chức thực hiện.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược.

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh học sinh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

Trình với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa.

2. Ban chỉ đạo.

            Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường cho phù hợp và đạt hiểu qua cao.

3. Lộ trình thực hiện kế hoach chiến lược.

- Giai đoạn 1: Từ năm 2013 - 2015.

+ Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo;

+ Truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung;

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2015 - 2018.

Tham mưu và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2018 - 2020.

            Truyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

4. Đối với hiệu trưởng.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ , giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với phó hiệu trưởng.

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với các tổ trưởng chuyên môn.

            Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoach của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

            Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này,

8. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên.

            Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

VI. Kết luận - kiến nghị.

            Trong giai đoạn 2013 - 2018 và tầm nhìn 2020, trường mầm non Ninh Phú có nhiều cơ hội khi đứng trước những điều kiện thuận lợi về chủ trương của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã đối với công tác giáo dục của xã nhà nói chung và sự quan tâm đối với trường nói riêng, bên cạnh đó về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa cũng từng bước có sự đầu tư trong xây dựng cơ bản, bổ sung trang thiết bị, nguồn lực và tài chính. Song không ít những khó khăn và thách thức phía trước về điều kiện cơ sở vật chất … Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn 2020, là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niền tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn 2020 là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với phát triển chung của nhà trường.

            Nhà trường mong muốn Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư kinh phí hơn nữa cho xây dựng cơ sở vật chất, nhất là các phòng học và phòng chức năng... Hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng;

Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập trong môi trường đầy đủ nhất, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn 2020, xây dựng được trường có chất lượng, đạt chuẩn quốc gia./.