Sáng ngày 02/3/2019 trường đã tổ chức chuyên đề Phát triển ngôn ngữ cho giáo viên tham dự bằng hình thức tổ chức 2 tiết dạy mẫu cho giáo viên dự và thảo luận.

Tiết 1: Dạy đọc thơ "Hoa đồng hồ"

Giáo viên: Trần Như Mỹ Anh

Dạy lớp: 3-4 tuổi

Tiết 2: Dạy trẻ đóng kịch câu chuyện  "Qua đường"

Giáo viên: Lê Thị Ngọc Huyền

Dạy lớp: 5-6 tuổi

Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề