Sáng ngày 11/5/2019 Trường mầm non Ninh Phú tổ chức Hội nghị Phụ Huynh Học Sinh cuối năm, có sự góp mặt của Ban Giám Hiệu, ban đại diện Phụ huynh học sinh cùng đông đủ phụ huynh học sinh toàn trường.

Thông qua buổi họp nhằm thông báo tình hình học tập trong năm học vừa qua của các cháu.

Sau đó, xin ý kiến của phụ huynh về phát thưởng cho các cháu.

Sau đây, là một số hình ảnh của buổi họp phụ huynh:

 Cô Trương Thị Xinh - Hiệu trưởng lên thông báo kết quả của nhà trường trong năm học 2018-2019

Ông Nguyễn Ngọc Hiên - Hội trưởng hội PHHS lên công khai quỹ hội