Ngày 12 -13/11/2018 Trường Mầm non Ninh Phú tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường và làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường năm học 2018-2019

Một số đồ dùng đồ chơi tham gia hội thi

Một số hình ảnh hoạt động thi thực hành tổ chức tiết dạy

Kết thúc hội thi có 12/12 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường. Đạt tỉ lệ 100%

Trong đó có 2 cô đạt xuất săc.