Căn cứ kế hoạch 131/KH-MNNP ngày 29 tháng 10 năm 2019 về kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020; Trường mầm non Ninh Phú đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng kế hoạch như sau:

a) Số lượng tham gia thi

Tổng số giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi 16/16 giáo viên.

b) Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Ngày thi kiểm tra năng lực vào sáng ngày 09/11/2019 - Tại văn phòng của trường

- Ngày thi đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo sáng ngày 12/11/2019 - Tại văn phòng trường

    - Ngày thi, địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục từ ngày 12 – 13/11/2019.  

            + Thời gian buổi sáng: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30’

            + Thời gian buổi chiều: Bắt đầu vào lúc 14 giờ

+ Địa điểm thi: Tại lớp của giáo viên đang trực tiếp giảng dạy.

2. Kết quả hội thi

-  Tổng số giáo viên tham gia dự thi là 16/16 cô,  kết quả xếp loại chung cho 03 phần thi như sau:

Đạt loại giỏi: 16/16 cô - đạt tỷ lệ 100%

Một số hình ảnh trong hội thi

Phần thi kiểm tra kiến thức, năng lực

 

Phần thi làm đồ dùng đồ chơi

Đồ dùng đồ chơi của cô Nguyễn Thị Kiều
Đồ dùng đồ chơi của cô Huỳnh Thị Loan
Đồ dùng đồ chơi của cô Kim Thị Yến
Đồ dùng đồ chơi của cô Trần Thị Thanh Ân
Đồ dùng đồ chơi của cô Dương Thị Kim Tiền
Đồ dùng đồ chơi của cô Nguyễn Thị Nhẫn
Đồ dùng đồ chơi của cô Trần Thị Xuân Đào
Đồ dùng đồ chơi của cô Dương Thị Kim Trãi
Đồ dùng đồ chơi của cô Lê Thị Hiền
Đồ dùng đồ chơi của cô Phan Thùy Dung
Đồ dùng đồ chơi của cô Lê Thị Ngọc Huyền
Đồ dùng đồ chơi của cô Nguyễn Thị Bích Nhi
Đồ dùng đồ chơi của cô Trần Như Mỹ Anh
Đồ dùng đồ chơi của cô Nguyễn Thị Ngọc Thoa
Đồ dùng đồ chơi của cô Dương Thị Thanh Trang
Đồ dùng đồ chơi của cô Phan Thị Bích Trâm

 

Phần thi tổ chức tiết dạy