Nhằm thống nhất một số công tác chuẩn bị vào năm học mới 2020-2021. Chiều ngày 01/09/2020 trường Mầm non Ninh Phú đã tổ chức hội nghị PHHS đầu năm học. 

Buổi họp có đông đủ phụ huynh về tham dự và đóng góp ý kiến sôi nổi góp phần cùng nhà trường đạt chất lượng tốt hơn trong năm học này

Một số hình ảnh trong buổi hội nghị